OpenStack, bulut bilişim altyapısı için standart oluşturmak amacıyla NASA ve Rackspace’in ortaklığıyla ilk adımları Temmuz 2010’da atılan bir oluşumdur. Akla gelen diğer alternatiflerin aksine tek bir açık kaynak kodlu hypervisor olmayıp bilinen birçok hypervisor’u (Xen, KVM, ESXi vb.) destekleyen Apache 2.0 lisansı ile sunulan birden fazla bileşen (hesaplama, ağ, depolama vb.) tarafından oluşturulan bütünleşik bir altyapıdır.

Bileşenler; Compute (Nova), Networking (Neutron), Identity Service (Keystone), Image Service (Glance), Object Storage (Swift), Block Storage (Cinder), Dashboard (Horizon), Orchestration (Heat), Metering (Ceilometer) olarak ifade edilebilir.

Tamamen açık kaynak kodlu ve ücretsiz olması ve destekleyici topluluğun oldukça geniş olması popülerliğini artırmaktadır. Bu yazıda resmi olarak RedHat tarafından desteği verilen OpenStack yapısının CentOS 6.5 işletim sistemi üzerine kurulumu ve çalışır hale getirilmesi anlatılacaktır.

Not: İşletim sistemi kurulurken varsayılan disk bölümlendirmesi düzenlenerek bütün disk alanı / dizinine bağlanmıştır (varsayılanda Centos diskin önemli bir kısmını /home olarak bağlamakta, bu da sadece / dizinini gösteren Openstack için daha az disk alanı anlamına gelmektedir).

Kurulum bütün bileşenleri bünyesinde toplayan RedHat RDO ve packstack aracı ile yapılmıştır.

Not: Sistemin kurulduğu ağ 192.168.4.0/24 ağı olup sistemin IP adresi 192.168.4.236’dır.

Sisteme ssh ile bağlandıktan sonra ilk olarak SELINUX etkisiz hale getirilir.  /etc/selinux/config içerisinde SELINUX=disabled yapılarak servis pasif hale getirilir.

Sonrasında ilk olarak RDO reposu sisteme eklenir, sistem güncellenir ve yeniden başlatılır.Bu işlem sonunda sistem güncel, RDO reposunu kullanabilecek ve Neutron ağ servislerin çalıştırabilecek kernele sahip olmaktadır. Bunun için aşağıdaki komutlar çalıştırılmaktadır.

# yum install -y http://rdo.fedorapeople.org/rdo-release.rpm
# yum update
# reboot now


Sonrasında bizim adımıza kurulumu otomatik olarak gerçekleştirecek packstack aracı sisteme aşağıdaki komutla kurulur.

# yum install -y openstack-packstack python-netaddr


Kurulum aşağıdaki komutla başlatılır. Burada amaçlanan VM’lerin gerçek ağ ile de haberleşmesi olduğu için –provision-all-in-one-ovs-bridge=n opsiyonu kullanılmalıdır.

# packstack –allinone –provision-all-in-one-ovs-bridge=n


Bu komut sonunda glance, neutron, swift vb. bütün Openstack servisleri tek bir makine üzerinde kurulmaktadır. İstenirse sonrasında sisteme ekstra compute nodelarıda eklenebilir. Bu işlem uzun sürebilmektedir. 

Kurulum bittikten sonra sisteme erişim ile ilgili bazı önemli bilgiler ekranda gözükecektir.


Erişim için gerekli bilgiler ve yönetici parolası root dizini altında keystonerc_admin dosyası içerisinde yer almaktadır.

Görülen adrese tarayıcı ile erişim sağlandığında OpenStack Dashboard ile karşılaşılmaktadır.

Ana Sayfa