Whois sorgulamada Apache ve Php Versiyonunu Gizlemek


Domain Tools tarzı whois sitelerinde apache ve php sürümlerinizi gizlemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

httpd.conf dosyamızda bulunan (cpanel : /usr/local/apache/conf/httpd.conf ) doyamızı nano editor ile açıyoruz. Dosyamızda eger bu satırlar yok ise ekleyin var ise aşağıdaki şekilde uygulayalım.

nano /usr/local/apache/conf/httpd.conf

ServerTokens ProductOnly
ServerSignature Off

php için ise php.ini dosyamızı düzenliyoruz. php.ini dosyamızın konumunu bulmak için

[root@server ~]# php -i | grep php.ini
Configuration File (php.ini) Path = /usr/local/lib
Loaded Configuration File = /usr/local/lib/php.ini

nano /usr/local/lib/php.ini

açıyoruz.

expose_php On

satırını bularak off a alıyoruz. Editorumuzu kaydedip çıktıktan sonra artık httpd servisimizi restart edebiliriz.

service httpd restart

http://whois.domaintools.com/sitenizinadi.com şeklinde sorgulattığınızda çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.