php.ini ile Güvenliği Sağlama


Sunucumuza Bağlanıp php.ini üzerinden sunucumuzda kullanıma kapatacağımız fonksiyonları belirteceğiz.

Putty yada PenguiNet ile sunucumuza bağlandıktan sonra cd /usr/local/lib/ yazıp ilgili dizine giriyoruz. Girdikten sonra vi php.ini yazıp dosyamızı açıyoruz ve içerisinde aşağıya doğru inip ayarları uyguluyoruz.

Safe mode = On olarak ayarlayın

Sonra disable_function yazan satırı bulup aşağıdaki fonksiyonları ekliyoruz.

disable_functions = system, shell_exec, exec, passthru, pcntl_exec, proc_open, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_terminate, openlog, escapeshellcmd, escapeshellarg, dl,show_source

system => Sunucu sistemini birebir ilgilendiren ve sunucu aktivitelerini takip etmemizi sağlayan sistem dosyalarının görüntülenmesi, çalıştırılması gibi etkinliklerini sağlar

shell_exec => Shell yetkimiz varmış gibi işlem yapabilmesini sağlar. Bu şekilde bir çok dizinin görüntülenmesi ve dizinler üzerinde işlem yapılmasına olanak sağlar.

passthru => Gerek dış bir sunucuda gerekse sunucu içinde bulunan programları(komut satırlarını) değerlendirip işleme koyar. shell_exec ve exec özellikleri ile hemen hemen aynı görevleri yapmaktadırlar.

pcntl_exec => Sistem kütüphanelerini kullanarak (/usr/local/bin/perl gibi) istenilen kodların çalıştırılmasını sağlar. Bu şekilde sistem üzerinden bir çok kod hiç bir yere takılmadan çalıştırılabilir.

proc_open=> işaret edilen dosyalardaki kodları ve bağımsız kodları çalıştırmaya yarar. popen fonksiyonunun biraz daha geniş kapsamlısıdır.

proc_close => proc_open fonksiyonu ile açılan işlemleri sonlandırmaya yarar.

proc_get_status => proc_open fonksiyonu ile başlatılan işlemin durumunu takip etmek için kullanılır.

proc_nice => aktif olarak yürütülen işlemin önceliğini değiştirmenize olanak sağlar.

proc_terminate => proc_open ile başlatılan işlem sürecini sonlandırmaya yarar.

open_log => Bir program(kod parçaları,scriptler) için sistemde kayıt dosyalarını saklamalarını sağlamak için bağlantı kurar

dl => PHP Kütüphanesindeki eklentilerin aktif olarak kullanılmasını sağlar.

Bir çok arkadaşın önerdiği fakat benim anlamını bilmediklerim. Bazi disable funksiyonları da var ama ilk etapta serverinizi yeteri kadar guvenli hale getirmeye yetecektir.

Devamınıda tekrardan www.old.furkansandal.com‘da paylaşacağım

 

www.old.furkansandal.com