Linux Swap Alanı Oluşturulur ve Eklenir ?

Eğer swap alanımız yetersiz geliyorsa  ve swap alanının boyutunu genişletmek istiyorsak aşağıdaki adımları uygulayalım ..

1-) İlk başta root kullanıcısı olalım ..

2-)Örnek olarak  512 mb ‘lık  swap alanı eklemek istiyorsak 512*1024 sonucunu count a eşitlememiz lazım. Eğer 1gb swap alanı ekleyeceksek  1024*1024 sonucunu count a eşitlerdik.

dd if=/dev/zero of=/swapdosya bs=1024 count=524288

3-)

 mkswap /swapdosya

4-)

chown root:root /swapdosya
chmod 0600 /swapdosya
swapon /swapdosya

5-)

nano /etc/fstab

dosyasını açalım ve en aşağıya  

/swapdosya swap swap defaults 0 0

yazalım. Kaydedip çıkalım.Sonra bilgisayarımızı yeniden başlatalım.