Bazen komut satırında çalıştırdığınız komutların çıktı olarak bir text file’ a çıkmasını istersiniz. Böyle bir şeyi genellikle GPO ile uyguladığınız bir takım ayarların sonuçlarını almak için kullanmak isteyebilirsiniz. Örneğin basit bir işlem olarak kullanıcıların bilgisayarlarında bir kopyalaam yaptınız ve hangi bilgisayarlarda bunun uygulandığını görmek istiyorsunuz. Çalıştırdığınız komutun sonuna >C:xxx.txt şeklinde komut eklerseniz bu komut ilgili pc’ nin C klasörü altında xxx.txt şeklinde bir text file oluşturacaktır.

Basit bir örnek ile açıklamak gerekirse;

DIR komutunun çıktısını aşağıda görüldüğü gibi bir text file’ a çıkarttık.

Eğer sonuçları ortak bir alanda toplamak istiyorsanız, mesela network üzerinde paylaşımdaki bir klasör üzerinde text file’ ları toplamak istiyorsanız UNC path ve değişken kullanabilirsiniz.

Bu örnekte görüldüğü gibi paylaşım alanını UNC path olarak ve text file’ a isim olarak ta bilgisayarın ismini değişken olarak atayabilirsiniz. Böylece farklı bilgisayarlarda çalışan yada çalışmasını hedeflediğiniz bir komutun hangilerinde çalışmış olduğunu tespit edebilirsiniz.